Guia per al tancament fiscal i comptable de l’exercici 2023.

Us oferim en l’adjunt una guia amb les recomanacions per afrontar el tancament fiscal amb la màxima garantia.

Si no hem planificat la nostra fiscalitat durant el 2023, segurament, fins al final de l’any tindrem l’oportunitat de reduir les quotes de l’Impost sobre Societats, de l’IRPF i de l’IP que es declararan el 2024, aconseguint pagar menys.

Accedint a l’enllaç trobareu la informació a l’adjunt!

https://www.comunicado.es/workspace/campaigns/newsletters/campaign_content.php?id=c1159aafcdcc8334830c8ea28a1fc16d6b5b05b1657986d9c3f2b&section=80997


Guía para el cierre fiscal y contable del ejercicio 2023

Os ofrecemos en el adjunto una guía con las recomendaciones para afrontar el cierre fiscal con la máxima garantía.

Si no hemos planificado nuestra fiscalidad durante 2023, seguramente, hasta final de año tendremos ocasión de rebajar las cuotas del Impuesto sobre Sociedades, del IRPF y del IP que se declararán en 2024, consiguiendo pagar menos.

Accediendo al enlace encontraréis la información en el adjunto!

https://www.comunicado.es/workspace/campaigns/newsletters/campaign_content.php?id=c1159aafcdcc8334830c8ea28a1fc16d6b5b05b1657986d9c3f2b&section=80997