Laboral

La cotització del treball a mitja jornada s’igualarà a la de la jornada completa a partir d’octubre

L'aplicació del coeficient de parcialitat resulta discriminatòria segons el TJUE i el TC La mesura afectarà més de 2 milions de treballadors. A partir del proper 1 d'octubre, el treball a temps parcial s'equipararà amb el treball a temps complet a efectes de còmput dels períodes cotitzats amb què es calcularan les pensions de jubilació, …

La cotització del treball a mitja jornada s’igualarà a la de la jornada completa a partir d’octubre Leer más »

IMPORTANT! ACTUALITZACIÓ D’INFORMACIÓ DE LES EMPRESES A LES BASES DE DADES DE LA SEGURETAT SOCIAL

A fi de donar compliment al que estableix el RD 504/2022, la TGSS a través del seu Butlletí de Notícies RED 1/2023, ha obligat les empreses que, abans del 31/10/23, informin les dades de les empreses i de les persones que hi estan vinculades. Al formulari adjunt, caldrà ud. indicar si desitja o no fer …

IMPORTANT! ACTUALITZACIÓ D’INFORMACIÓ DE LES EMPRESES A LES BASES DE DADES DE LA SEGURETAT SOCIAL Leer más »

Notificación previa en los supuestos de cierre de centros de trabajo que supongan el despido de 50 o más personas trabajadoras

Desde el pasado 13 de julio, el Real Decreto 608/2023, de 11 de julio, establece como nuevo requisito de comunicación previa para las empresas que pretendan cerrar un centro de trabajo realizando un despido colectivo de 50 o más trabajadores, el de notificar dicho cierre con una antelación mínima de 6 meses. Le informamos que …

Notificación previa en los supuestos de cierre de centros de trabajo que supongan el despido de 50 o más personas trabajadoras Leer más »

Nuevo procedimiento de certificación de empresas emergentes (“Startups”)

Se ha aprobado la Orden Ministerial que define los criterios para evaluar qué empresas pueden acogerse a los beneficios y especialidades descritos en la Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes y las medidas necesarias para su certificación o pérdida. En el BOE del día 21 de julio …

Nuevo procedimiento de certificación de empresas emergentes (“Startups”) Leer más »

L’1 de setembre entren en vigor nous incentius a la contractació

Aquest 1 de setembre, han entrat en vigor una sèrie de mesures en matèria d’incentius a la contractació laboral regulades al Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener. Entre les novetats destaquen les següents: Canvis que afecten els contractes de les persones treballadores substituïdes durant els períodes de descans per naixement, adopció i acolliment, …

L’1 de setembre entren en vigor nous incentius a la contractació Leer más »

Cambios en las bonificaciones de contratos de trabajo a partir del 1 de septiembre

El 1 de septiembre entran en vigor las nuevas bonificaciones para los contratos de trabajo, que contempla el Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral. Le informamos que el 1 de septiembre entrarán en vigor una serie de nuevas bonificaciones a las que se …

Cambios en las bonificaciones de contratos de trabajo a partir del 1 de septiembre Leer más »

Aprobado el desarrollo Mecanismo RED para empresas

Se ha publicado el Real Decreto 608/2023, de 11 de julio, por el que se desarrolla el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, que, una vez activado, permitirá a las empresas la solicitud de medidas de reducción de jornada y suspensión de contratos de trabajo. Igualmente, introduce novedades relevantes en el reglamento de despidos …

Aprobado el desarrollo Mecanismo RED para empresas Leer más »

Elecciones 23 de julio 2023: Permisos laborales para votar

El próximo 23 de julio se celebrarán elecciones a Cortes Generales. La normativa laboral permite disfrutar de permisos para ejercer el derecho al voto, para participar como presidente, vocal, apoderado o interventor de las mesas electorales. Queremos informales, de cara a las próximas Elecciones Generales del día 23 de julio, sobre los permisos que como empleados estamos …

Elecciones 23 de julio 2023: Permisos laborales para votar Leer más »

Nous permisos retribuïts, reforç a la conciliació, adaptació de jornada i parelles de fet

Entren en vigor mesures a l’àmbit laboral, que modifiquen articles de l’Estatut dels Treballadors:  Reforça el dret a la conciliació.  Nou permís parental de 8 setmanes (Nova causa de suspensió) art.48 bis ET En què la Llei fa referència al cònjuge, amplia la seva aplicació a les parelles de fet. .Amplia determinats permisos retribuïts i …

Nous permisos retribuïts, reforç a la conciliació, adaptació de jornada i parelles de fet Leer más »