Elecciones 23 de julio 2023: Permisos laborales para votar

El próximo 23 de julio se celebrarán elecciones a Cortes Generales. La normativa laboral permite ...

Hacienda sube la exención por gasto de kilometraje en el IRPF

Se ha publicado en el BOE del día 17 de julio, la Orden HFP/792/2023, por ...

Revisión de la situación inconstitucional: Límites aplicables a grandes empresas y régimen transitorio de pérdidas en el Impuesto sobre Sociedades

En el Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, se introdujeron medidas muy relevantes que han ...

Nous permisos retribuïts, reforç a la conciliació, adaptació de jornada i parelles de fet

Entren en vigor mesures a l’àmbit laboral, que modifiquen articles de l’Estatut dels Treballadors:  Reforça ...

Payflow s’uneix a Mastercard i Gabinet Casas S.L. per llançar Flexflow a Espanya

Amb Payflow, s´ofereix la flexibilitat de cobrar quan i com vulguin. Els empleats tindran: Accés ...

Hisenda puja l’exempció per despesa de quilometratge a l’IRPF

S’ha publicat al BOE del dia 17 de juliol, l’Ordre HFP/792/2023, per la qual es ...

Hacienda sube la exención por gasto de kilometraje en el IRPF

Se ha publicado en el BOE del día 17 de julio, la Orden HFP/792/2023, por ...